Keltové a jejich odkaz

waldhauserova ulice2wVítejte na stránkách, jejichž cílem je obohacení vašeho světa informací o Keltech a archeologii.


PhDr. Jiří Waldhauser, CSc.

Encyklopedie Keltů v Čechách

Encyklopedie z řady knih věnované naší prehistorii a archeologii.

Po úvodních statích věnovaných historii Keltů, svědectví dobových pramenů a českým badatelům-keltologům zachycuje autor, známý archeolog, v encyklopedickém slovníku v cca 3 000 heslech všechny známé lokality s keltskými nálezy v Čechách (oppida, sídliště, pohřby, depoty aj.), resp. předměty z muzeí.

Svým rozsahem a šíří nemá knížka (s výjimkou odborných katalogů) obdoby. Knihu můžete zakoupit ve Vydavatelství Libri

encyklopedie keltu v cechach jiri waldhauser